Start Organizatorzy

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU
WYDZIAŁ BIOLOGII i OCHRONY ŚRODOWISKA
KATEDRA GEOBOTANIKI i PLANOWANIA KRAJOBRAZU
POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE
ZAKŁAD HYDROBIOLOGII

 

Komitet naukowy:

 • dr hab. Anna Filbrandt-Czaja,
 • dr hab. Tomasz Kakareko,
 • dr hab. Agnieszka Piernik,
 • prof. dr hab. Werner Ulrich,
 • dr hab. Michał Wojciechowski

Komitet organizacyjny:

 • dr Edyta Adamska,
 • dr Miłosz Deptuła,
 • dr hab. Anna Filbrandt-Czaja,
 • dr Dariusz Kamiński,
 • dr Anna Lewandowska-Czarnecka,
 • dr hab. Agnieszka Piernik,
 • dr Anna Wojciechowska