Start Abstrakty

Streszczenie tekstu referatu lub posteru prosimy sporządzić według poniższego wzoru i przesłać, w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2017 roku, pocztą elektroniczną na adres Toruńskiego Seminarium Ekologicznego – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dokument należy zachować w formacie pliku Word (*.doc lub *.docx). Prosimy o zastosowanie czcionki „Times New Roman” i wyjustowanie tekstu.

Streszczenia wystąpień znajdą się na stronie internetowej TSE. Jeżeli nie chcecie Państwo, aby Wasze streszczenie lub jakiekolwiek dane osobowe były ogólnie dostępne, bardzo proszę o dołączenie takiej informacji do listu.

 

Wzór streszczenia

Imię i nazwisko Autora (Autorów) – czcionka pogrubiona (bold), wielkość 12.

Pełna nazwa Instytucji, adres Instytucji, e-mail – wielkość czcionki 10, odstęp pojedynczy
Adres Instytucji, e-mail – wielkość czcionki 10

TYTUŁ REFERATU (POSTERU) – wielkie litery, czcionka pogrubiona (bold), wielkość 14, odstęp pojedynczy.

Tekst streszczenia – w języku polskim, do 200 słów (prosimy nie przekraczać objętości strony), wielkość czcionki 12, odstępy między wierszami 1,5, tekst wyjustowany.

Preferowany czas wystąpień referatowych to 20 minut.
W przypadku posteru prosimy o wybór formatu A2.

 

Publikowanie materiałów poseminaryjnych

Proponujemy druk tekstów w języku angielskim w międzynarodowym czasopiśmie Ecological Questions.

Wszystkie artykuły i komunikaty zgłoszone do druku zostaną poddane normalnej procedurze redakcyjnej.