Start

XV Toruńskie Seminarium Ekologiczne


KONFERENCJA NAUKOWA

Dedykowana jubileuszowi
prof. dr hab. Andrzeja Nienartowicza
i wszystkim entuzjastom badań przyrodniczych


EKOSYSTEMY – STRUKTURA I FUNKCJE

Toruń, 29 – 30 czerwca 2017


W roku 2017 nasz przyjaciel, kolega i nauczyciel prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz obchodził będzie siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Dorobek naukowy Profesora w czasach postępującej specjalizacji wyróżnia się szerokim zasięgiem tematycznym. Nieustający entuzjazm i ciekawość badawcza przyszłego Jubilata sprawiają, że w kręgu jego zainteresowań znajduje się wiele problemów współczesnych nauk przyrodniczych. Współpracownicy i uczniowie Andrzeja Nienartowicza w celu wyrażenia należnych mu wdzięczności i uznania, zamierzają w przyszłym roku zorganizować Toruńskie Seminarium Ekologiczne, którego tematyka, analogicznie do zakresu zainteresowań Profesora, podejmowałaby różnorodne problemy współczesnych nauk przyrodniczych.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo swoim udziałem w konferencji uświetnić obchody 70-tych urodzin prof. Andrzeja Nienartowicza.

Rocznica urodzin Profesora dla społeczności przyrodników, której wszyscy jesteśmy cząstką, staje się wyjątkową okazją do spotkania, „naukowego celebrowania” i świętowania.